IME, SEDEŽ IN DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE V ZVEZI Z ORGANIZATORJEM TEKMOVANJA

SPORT VISION D.O.O., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka 68697856, davčna številka 5326605000 (v nadaljevanju »Organizator«)

IME, TRAJANJE IN NAMEN TEKMOVANJA

Tekmovanje je organizirano pod imenom Resolutions (v nadaljevanju: Tekmovanje). Tekmovanje je organizirano prek spletne trgovine https://www.sportvision.si, ki je v lasti podjetja Sport Vision d.o.o.

Tekmovanje je organizirano za obdobje od 29.12.2020. 00: 00 do 11.1.2021. do 23:59.

Tekmovanje je organizirano za nagrajevanje zvestobe kupcev znamk Sport Vision in adidas.

MESTO ORGANIZACIJE TEKMOVANJA

Tekmovanje je organizirano na ozemlju Republike Slovenije.

POGOJI IN OPIS UDELEŽBE NA TEKMOVANJU

Natečaj velja v obdobju od 29.12.2020. do 11.1.2020. in za sodelovanje v istem se udeleženec prijavi tako, da uspešno izpolni kviz na strani https://www.sportvision.si/resolutions in z nakupom adidasovih izdelkov v spletni trgovini https://www.sportvision.slovenija.com s promocijsko kodo, ki je bila razkrita po uspešnem zaključku kviza.

V tekmovanju je prepovedano sodelovati s tujimi podatki. V primeru, da skrbnik opazi zlorabo strani s strani enega ali več uporabnikov, bodo ti uporabniki brez opozorila izključeni iz tekmovanja in njihova vsebina bo izbrisana.

TEKMOVALNI MEHANIZEM

Tekmovalci se prijavijo za osvojitev naslednjih nagrad:

- osebno darilo izbrane slavne osebe

- desetminutni pogovor z izbrano slavno osebo

Da bi se udeleženci lahko udeležili tekmovanja, je treba v kronološkem vrstnem redu izvesti naslednje korake:

Korak 1. Na strani https://www.sportvision.si/resolutions bi morali udeleženci začeti kviz s klikom na gumb "Začni kviz". Udeleženci naj odgovorijo na vprašanja v zvezi z osebnimi podatki, tako da se podatki ujemajo s podatki, ki jih bodo uporabili v 4. koraku pri nakupu adidasovih izdelkov v spletni trgovini https://www.sportvision.si.

Korak 2. Udeleženec mora izpolniti kviz v najkrajšem možnem času. Med kvizom bo udeleženec videl časovnik, ki mu pokaže čas.

Korak 3. Ko udeleženec odgovori na zadnje vprašanje, od katere slavne osebe želi prejeti darilo, se časovnik ustavi in ​​pokaže čas, za katerega je udeleženec uspel izpolniti kviz, ter promocijsko kodo, ki naj jo udeleženec uporabi pri nakupu adidasovih izdelkov v spletni trgovini https://www.sportvision.si.

Korak 4. V spletni trgovini https://www.sportvision.si mora udeleženec izbrati enega ali več adidasovih izdelkov, jih dodati v košarico, v polje promocijske kode vnesti promocijsko kodo, ki jo je prejel po kvizu in klikniti gumb Potrdi. Po tem mora udeleženec izpolniti potrebne podatke in uspešno potrditi naročilo. Po uspešno ustvarjenem naročilu bo udeleženec prejel e-poštno sporočilo s potrditvijo obvestila. Promo kode ni možno kombinirati z drugimi kodami kot tudi ne s kartico sport&bonus.

Med tekmovanjem v obdobju 29.12.2020 - 11.1.2021 za vsak tekmovalni dan bo razglašen zmagovalec nagradne igre.

Da bi tekmovalec na določen dan postal dobitnik personaliziranega darila, mora kviz na ta dan od 00:00 do 23:59 opraviti v najkrajšem času v primerjavi z drugimi udeleženci in uspešno naročiti enega ali več adidasovih izdelkov v spletni trgovini https://www.sportvision.si z uporabo promocijske kode, ki jo prejme po rešenem kvizu.

Udeleženci naj odgovorijo na vprašanja v kvizu glede osebnih podatkov, tako da se podatki ujemajo s podatki, ki jih bodo uporabili v 4. koraku pri nakupu adidasovih izdelkov v spletni trgovini https://www.sportvision.si.

Če se podatki ne ujemajo, bodo udeleženci diskvalificirani.

Če se udeleženci med kvizom zmotijo ​​pri izpolnjevanju osebnih ali drugih podatkov ali niso zadovoljni s potekom časa, lahko kviz igrajo neomejeno-krat. V tem primeru se za ustrezen čas šteje najboljši rezultat pred naročilom na dan, ko je udeleženec uspešno zaključil naročilo.

Če ima na isti dan več udeležencev isti čas izpolnjevanja kviza, bo prednost pri prejemu darila pripadla udeležencu z večjo vrednostjo adidasovih izdelkov v naročilu.

Ko bodo znani prejemniki presonaliziranih daril, jih bo Organizator kontaktiral po e-pošti ali na telefonske številke, ki jih bodo navedli med ustvarjanjem naročil, da bo zmagovalce obvestil o dobitkih in navedel podatke, potrebne za dostavo personaliziranih daril.

Po razglasitvi prvih 7 dobitnikov personaliziranih daril bo tisti, katerega vrednost adidasovih izdelkov v naročilu najvišja, razglašen za dobitnika prvega desetminutnega pogovora z izbrano slavno osebo. Če bo več udeležencev imelo enako vrednost adidasovih izdelkov v naročilu in enak čas izpolnjevanja kviza, bomo med njimi izžrebali nagrajenca.

Po razglasitvi ostalih 7 dobitnikov presonaliziranih daril bo tisti, katerega vrednost adidasovih izdelkov v naročilu bo najvišja, razglašen za dobitnika drugega desetminutnega pogovora z izbrano slavno osebo. Če bo več udeležencev imelo enako vrednost adidasovih izdelkov v naročilu in enak čas izpolnjevanja kviza, bomo med njimi izžrebali nagrajenca.

Podatki, ki jih zmagovalci posredujejo organizatorju, so izključno ime in priimek udeleženca, naslov za prejem darila, telefonska številka in elektronski naslov.

Organizator se zaveže, da bo v 30 dneh po tem, ko bo zbral podatke o vseh zmagovalcih, podelil personalizirana darila zmagovalcem.

Organizator se zaveže, da bo v 30 dneh po tem, ko bo zbral podatke o vseh zmagovalcih, organiziral desetminutni pogovor.

Za organizacijo desetminutnega pogovora z izbrano slavno osebo mora zmagovalec prenesti aplikacijo Zoom in sprejeti povabilo na sestanek, ki bo poslano na njegov elektronski naslov.

Med pogovorom lahko tako slavna oseba kot zmagovalec snemata zaslon, posnameta pogovor in ga uporabita na svojih družabnih omrežjih ter ga delita z Organizatorjem, ki ga lahko uporabi na svojih družabnih omrežjih in na blogu svoje spletne trgovine.

Med pogovorom bosta tako slavna oseba kot zmagovalec pogovor pletla z medsebojnim spoštovanjem in vsako izražanje mnenja, ki poziva k nasilju, nacionalni, verski, rasni ali kakršni koli drugi nestrpnosti, bo razlog za konec pogovora.

Če darila zmagovalcu iz kakršnega koli razloga ne bo mogoče dostaviti v 30 dneh, ga bo organizator obdržal.

DARILA

14 personaliziranih daril in 2 desetminutna pogovora.

OBJAVA ZMAGOVALCA

Razglasitev zmagovalcev bo objavljena na Facebook in Instagram profilu Sport Vision Slovenija, med katerimi bomo objavili čas zmagovalnega kviza, ime zmagovalca in prvo črko priimka zmagovalca.

Zmagovalec dneva 29.12. bo objavljen 30.12.2020.

Zmagovalci dni 30.12.-3.1. bodo objavljeni 4.1.

Zmagovalec dneva 4.1. bo objavljen 5.1.2021.

Zmagovalec, ki je dobil prvi desetminutni pogovor s slavno osebo, bo razglašen 6. 1.

Zmagovalec dneva 5.1. bo objavljen 6.1.2021.

Zmagovalec dneva 6.1. bo objavljen 7.1.2021.

Zmagovalec dneva 7.1. bo objavljen 8.1.2021.

Zmagovalci dni 8.1.-10.1. bodo objavljeni 11.1.

Zmagovalec dneva 11.1. bo objavljen 12.1.2021.

Zmagovalec, ki bo zmagal v drugem desetminutnem pogovoru s slavno osebo, bo razglašen za 13.1.

UDELEŽENCI / SKLADNOST S PRAVILI

Na natečaju ne smejo sodelovati mladoletniki, pa tudi osebe, zaposlene pri organizatorju. Prav tako ne smejo sodelovati osebe, ki so kakor koli sodelovale pri pripravi ali izvedbi tega natečaja, pa tudi njihovi najbližji sorodniki: starši, otroci ali zakonci. Udeleženci, ki sodelujejo v natečaju, nimajo pravice zahtevati izdelka, ki je drugačen od tistega, določenega v teh pravilih, niti ne morejo zahtevati denarja namesto daril. Izdelka ni mogoče zamenjati za denar. S sodelovanjem na tem tekmovanju udeleženci v celoti sprejmejo ta pravila.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Organizator, torej osebe, ki jih organizator angažira pri realizaciji tekmovanja, bodo osebne podatke udeležencev uporabljali izključno za izpolnitev svojih obveznosti iz tekmovanja in jih ne bodo uporabljali za druge namene.

Podatki, ki jih udeleženci predložijo pri ustvarjanju naročila, se nahajajo na platformi e-trgovine Organizatorja in so dostopni samo Organizatorju. Podatki, ki so jih udeleženci predložili med udeležbo v kvizu, so na platformi agencije DDB Athens, ki ima poleg Organizatorja dostop do teh podatkov. Po koncu tekmovanja bodo vsi podatki o udeležencih trajno izbrisani s te platforme.

Z udeležbo na natečaju se predpostavlja, da je udeleženec v zvezi s predpisi o varstvu osebnih podatkov podal naslednjo izjavo:

»Strinjam se in pooblaščam organizatorja natečaja, da se lahko moji podatki, ki sem jih predložil za sodelovanje na natečaju, kot tudi moji podatki, ki se v smislu zakona o varstvu osebnih podatkov štejejo za osebne podatke, uporabljajo samo za namen izvedbe tekmovanja, da se lahko javno objavijo med tekmovanjem in do konca postopka predaje / pošiljanja daril in se brez mojega pisnega soglasja ne smejo uporabljati za druge namene."

UPRAVLJALEC OSEBNIH PODATKOV IN OSEBNE PRAVICE

Upravljavec osebnih podatkov je SPORT VISION D.O.O., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka 68697856, davčna številka 5326605000. Dostop do podatkov o udeležencih ima tudi agencija DDB Athens, ki je zadolžena za izvedbo kviza.

Udeleženec ima pravico od upravljavca zahtevati, da ga iskreno in v celoti seznani s spodnjim:

· Ali upravljavec obdeluje njegove podatke in kakšno obdelavo izvaja;

· Katere njegove podatke obdeluje;

· Kdaj so bili zbrani podatki o njem, tj. kdo je vir podatkov;

· Za kakšne namene obdeluje njegove podatke;

· Na kakšni pravni podlagi obdeluje njegove podatke;

· V katerih zbirkah podatkov so njegovi podatki;

· Kdo so uporabniki njegovih podatkov;

· Katere podatke, tj. katere vrste njegovih podatkov uporablja;

· Za kakšne namene se uporabljajo podatki o njem;

· Na kakšni pravni podlagi se uporablja podatke o njem;

· Komu se podatki posredujejo;

· Kateri podatki se posredujejo;

· Za kakšne namene se podatki posredujejo;

· Na kakšni pravni podlagi se podatki posredujejo;

· V kakšnem časovnem obdobju se podatki obdelujejo;

· Zahtevati izbris vseh podatkov;

PRENEHANJE TEKMOVANJA

Natečaj je mogoče prekiniti le v primeru višje sile, o čemer bodo udeleženci takoj obveščeni s pisnim obvestilom na spletni trgovini https://www.sportvision.si/.

 

V Ljubljani, 28.12.2020