Pravila programa »sport&bonus«

Obvestilo o zasebnosti

Sport Vision d.o.o., Hrvaška ulica 18, 1000 Ljubljana, DŠ: 68697856 (v nadaljevanju ponudnik), je vodja obdelave osebnih podatkov.

Osebni podatki bodo uporabljeni na podlagi soglasja uporabnika programa »sport & bonus« (v nadaljnjem besedilu: program) za namene, za katere je uporabnik navedel svoje soglasje.  Za vključitev v program mora uporabnik  ponudniku posredovati naslednje podatke:  ime in priimek, številko mobilnega telefona in mesto. Navedeni podatki so potrebni, da lahko uporabnik postane član programa in za identifikacijo uporabnika. Drugi podatki bodo uporabljeni le, če se uporabnik kartice strinja z dodatnimi obdelavami svojih osebnih podatkov. Če uporabnik navede, da želi prejemati informacije iz programa, bo ponudnik zahteval e-mail in telefonsko številko uporabnika. Če uporabnik želi prejemati personalizirana sporočila, bo ponudnik zaprosil za podatke o spolu in starosti. Osebne podatke, kot so ime in priimek, kontaktna številka, mesto, e-mail, spol in starost, lahko podjetje obdeluje tudi za zakonite poslovne usmeritve, z namenom analiziranja prodaje, strukture in deleža strank po demografskih podatkih in geografskih značilnostih ter za namene ugotavljanja možnih zlorab in zaščite poslovanja. Če se uporabnik ne strinja z obdelavo osebnih podatkov, obstaja možnost, da v tem primeru ponudnik  ne bo mogel zagotoviti ustreznih storitev.

Osebne podatke uporabnika programa, bo ponudnik obdeloval, dokler ne bo dosežen namen obdelave, tj., ko bo aktivna registracija uporabnika. Po odjavi bo ponudnik osebne podatke hranil še šest mesecev, da bi rešil morebitne reklamacije iz preteklega obdobja. Če to zahtevajo veljavni predpisi, se lahko podatki hranijo dlje, v skladu s predpisanim datumom arhiviranja.

Ponudnik izvaja vse tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov. V skladu z zakonom, lahko ponudnik osebne podatke prenese tretji osebi. Osebne podatke lahko obdelujejo zaposleni v podjetju ponudnik, njeni člani in podružnice, člani prodajne in servisne mreže, s katerimi ste bili v stiku, partnerji "sport & bonus" (BUZZ in Sport Vision) in drugi poslovni partnerji podjetja Sport Vision (agencije za oglaševanje, marketing in PR agencije, podjetja, ki zagotavljajo programsko podporo in nudijo računalniško opremo, vzdrževanje spletnih strani in trgovin, gostiteljske strežnike in vsi drugi partnerji, s katerimi ponudnik sodeluje za namen obdelave), kot tudi vse tretje osebe, v primeru, da to zahteva zakon. Uporabniški podatki programa se lahko pošljejo izvajalcem ponudnika, ki v imenu podjetja obdelujejo osebne podatke o uporabniku programa. Elektronski podatki so trenutno shranjeni pri ponudniku gostovanja Hetzner v Nemčiji. Osebni podatki se lahko posredujejo tudi drugim ponudnikom storitev hrambe podatkov na strežniku. V primeru prenosa osebnih podatkov izven Republike Slovenije, bo ponudnik sprejel vse potrebne ukrepe (vključno s sklenitvijo standardnih pogodbenih klavzul), da bo prenos v skladu s predpisi. Za informacije in kopijo dokumentov se obrnite na Sport Vision. Kontakti so navedeni na koncu tega obvestila o zasebnosti.

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval, uporabljal, obdeloval in hranil zbrane osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in vsemi drugimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije.

Uporabnik ima kadar koli pravico od ponudnika zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, brisanje ali omejitev obdelave, pravico imajo ugovarjati obdelavi njegovih podatkov in prenosljivosti podatkov v skladu z veljavnimi predpisi. Če meni, da je ponudnik kršil katero od njegovih pravic, ima uporabnik pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu (Agencija za varstvo osebnih podatkov). Uporabnik ima v vsakem trenutku pravico, da umakne svoje soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost sporazuma, ki temelji na soglasju, preden je umaknjen.

Uporabnik ima pravico, da se obrne Sport Vision na telefonsko številko 01 828 0 658.

 

Pravila programa „sport&bonus“

Sport Vision je začetnik programa »sport&bonus« (v nadaljnjem besedilu: program), založnik »sport&bonus » (v nadaljevanju: kartica) in za vse registrirane uporabnike programa.

Program se nanaša na naslednje koncepte:

• Buzz

• Sport Vision

• kot tudi na vse druge koncepte, ki bodo dodani v program

 

Ponudnik je pooblaščen, da izključno na podlagi lastne odločitve programu doda nov koncept in odstrani nekatere obstoječe koncepte iz programa.

Koncepti Sport Vision so hkrati partnerji programa »sport&bonus«, to pomeni, da se v prodajalnah partnerjev (BUZZ, Sport Vision in Tomas sport) koristijo ugodnosti programa »sport&bonus«. Partnerji programa se lahko sčasoma spremenijo. Seznam aktualnih partnerjev je vedno objavljen na spletni strani  www.sportandbonus.com/slo

Partnerji programa so lahko tudi tretje osebe, ki s podjetjem Sport Vision podpišejo sporazum o skupni promociji programa »sport&bonus«. V tem primeru omenjena tretja oseba opravlja funkcijo zbiranja in obdelave podatkov, v imenu ponudnika, kot izvršilec obdelave. Pred začetkom sodelovanja se podpišejo ustrezne pogodbe in sprejmejo kakršne koli drugi ukrepi, potrebni za zaščito osebnih podatkov.

Uporabnik programa lahko postane vsaka oseba, ki je starejša od 18 let, prebiva v Republiki Sloveniji in izpolni pristopno izjavo na enem od prodajnih mest, vključenih v program. S podpisom izjave o dostopu oseba potrdi, da se strinja z vsemi pravilniki programa in obdelovanjem njegovih osebnih podatkov, v skladu z Obvestilom o zasebnosti.

Uporabnik je odgovoren za resničnost in točnost vseh navedenih podatkov, povezanimi z uporabe kartice.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila umakne kartico iz obtoka, da spremeni ali popolnoma odpravi elemente programa in celoten program. O spremembah pravil in sprememb v partnerskem programu, bo ponudnik ustrezno obvestil uporabnika programa.

Ponudnik lahko občasno spremeni pravila programa in obvestilo o zasebnosti. Redno preverjajte spletno stran www.sportandbonus.com/slo, kjer bo podjetje objavljalo najnovejša pravila programa »sport&bonus«, politiko zasebnosti in sezname partnerjev. Če uporabnik kartico uporabi po spremembi, se šteje, da se strinja s spremembami.

Način uporabe kartice

Osnovna kartica ni prenosljiva na drugo osebo in jo lahko uporablja samo registrirani uporabnik programa, ki je podpisan v tej izjavi. Fizična oseba se lahko registrira samo enkrat in ima samo eno osnovno kartico. Ponudnik in partnerji programa si pridržujejo pravico, da kadar koli preverijo identiteto uporabnika kartice.

Seznam trenutnih partnerjev, kot tudi seznam prodajnih mest, v katerih velja program, način registracije, zbiranje popustov in prednosti programa, lahko preverite na spletni strani www.sportandbonus.com/slo, ali pri enem od prodajnih partnerjev programa.

Za koriščenje popustov ali ugodnosti iz programa, je uporabnik dolžan predložiti kartico osebju ponudnika ali partnerju programa, kjer bo opravljena transakcija. Naknaden vpis vrednosti nakupov ni možen. Ponudnik si pridržuje pravico, da dodeli, spremeni in / ali prekliče ugodnosti programa po lastni presoji.

Ob prvi registraciji uporabnika v sistem, le ta pridobi enkraten 5% popust na prvi nakup in velja samo ob prvi registraciji in samo za en nakup. Po vsakem naslednjem nakupu v trgovinah partnerjev programa, se vrednost nakupov sešteva. Po doseženi določeni skupni vrednosti nakupov, se uporabniku pri vsakem naslednjem nakupu v obračunskem obdobju upošteva predpisani odstotek popusta.

Lestvica nakupov in popustov:

% popusta                                               

5%                             vrednost nakupa od  99,00 € do 499,00 €

7%                             vrednost nakupa od 500,00 € do 999,00 €

10%                           vrednost nakupa nad 1.000,00 €   

 

 

Vrednosti nakupov se zbirajo in koristijo v enem letu. Po preteku 365 dni, se vrednost nakupov pridobljenih v obdobju daljšem od 365 dni briše. Vrednost popusta se obračunava glede na nakupe pridobljene v obdobju 365 dni in niso vezani na določeno obdobje.

Prednosti programa ni mogoče kombinirati z drugimi ugodnostmi, ki veljajo v prodajalnah Sport Vision, Buzz in Tomas sport ter pri partnerjih programa. Torej se popusti ne seštevajo, akcije pa se izključujejo.

V primeru odpovedi programa, bo popust lahko uporabljen v 30 dneh po objavi prekinitve programa, v kolikor skupna vrednost zadošča za pridobljeno višino popusta.

Popusta na kartici ni mogoče zamenjati za gotovino.

Uporabnik programa ima lahko tudi naslednje ugodnosti, kadar je tako navedeno na prodajnem mestu:

• »Znižano s kartico »sport&bonus« -artikli, ki so znižani samo s kartico.

• »Darilo s kartico »sport&bonus« - artikli s katerimi se dobi označeno darilo.

 

V primeru nakupa z darilnim bonom ali plačila preko računa, se ugodnosti programa ne morejo koristiti.

V primeru izgube ali kraje kartice, je uporabnik dolžan blokirati kartico prek svojega spletnega uporabniškega računa ali izgubo kartice prijaviti na telefon: 01/ 422 80 34, v roku 24 ur od odtujitve. Da se prepreči zloraba, bo kartica po prijavi blokirana.

Če je uporabnik programa zbral določeno vrednost nakupov na izgubljeni kartici, bo ponudnik na zahtevo uporabnika programa zbrano vrednost nakupov prenesel na novo kartico.

Če uporabnik ne prijavi izgube kartice, ponudnik ni odgovoren za zlorabo ali izgubo vrednosti nakupov.

Uporabnik programa lahko prek svojega spletnega uporabniškega računa, spremeni svoje osebne podatke, ki so bili predhodno predloženi in prekliče članstvo v programu. Uporabnik programa lahko članstvo prekliče tudi po telefonu in kartico fizično vrne. Veljavnost kartice poteče v trenutku, ko je ponudnik prejel obvestilo o odpovedi in vrnitvi kartice. V tem primeru bo ponudnik izbrisal uporabniške podatke programa iz baze podatkov, v skladu s predvidenimi roki za hrambo podatkov.

Ponudnik lahko po lastni presoji in brez predhodnega obvestila iz programa izključi katerega koli uporabnika. Ponudnik je dolžan obvestiti uporabnika o izključitvi, vendar ni dolžan obrazložiti svoje odločitve.

Vsako nepooblaščeno kopiranje, razmnoževanje ali zloraba kartice se kaznuje v skladu z zakonom.

 

Ljubljana, 9.11.2021